Taller sobre la resurrecció

“La consolació com a ministeri rebut del Ressuscitat”.

 

 

Objectiu general:  Aprofundir la resurrecció com a centre del misteri pasqual, des de l’espiritualitat del Traspassat que ens mostra les seves ferides i ens envia a consolar els afligits.

Objectius específics:  Entendre que ressuscitar és passar del dol a l’alegria y que el Ressuscitat ens envia a consolar el seu poble (cf Is 40,1).   Què comporta avui esser consolats, consolar l’Església, consolar els afligits.

Destinataris: Per a tots i totes els qui cerquen aprofundir en el significat de la resurrecció.  Pels qui desitgen actualitzar l’espiritualitat del Cor de Jesús o dels Sagrats Cors.

Horari dia: 21 de març de les 10’00 a les 18’00.

 

Acompanyament: P. Jaume Reynés, MSSCC.

 

Per anotar-se escriure a: santhonorat2000@gmail.com

 

            Preu: 25 euros (inclou el dinar).