El silenci camí d’alegria i plenitud

 

El tercer cap de setmana de Pregària del Cor està destinat a entrar o acostar-nos més al propi nucli sa, allà  on s’és llum i amor. 

 

Objectius: Recórrer un camí que ens dugui a experimentar que som  habitats per la força desbordant de l’Esperit tot descobrint la seva  llum  i el seu amor.

 

Donar  eines per entrar  més profundament al silenci i amb ell al nostre interior.

 

Reprendre el recorregut dels dos primers  caps de setmana, especialment el segon  i repassar les eines donades, el procés d’aprendre presència i acceptar i  travessar les nostres parts fosques, per poder morir i ressuscitar i besllumar la plenitud que ens és donada.

 

Destinataris: És obert a totes les persones que vulguin fer una experiència de silenci i contemplació. Tots els qui desitgin trobar la joia de viure que tots duim al nostre interior.

No és necessari haver participat als dos recessos anteriors. La metodologia   facilitarà que tothom s’hi pugui incorporar.

 

Dates: Del 12 al 14 d'abril de 2019. Comença divendres horabaixa i acaba el diumenge després de dinar.

 

Cost: Pensió completa 120 euros.

Les dificultats econòmiques no han de ser impediment per deixar de participar-hi. Si algú en té, cal que parli amb les persones responsables del curs.

 

Acompanyants: Maria Gener i altres persones de la Comunitat de Sant Honorat