Iniciació a la Pregària del Cor

Entrant al silenci i la quietud interior

 

Els éssers humans tenim set d’una vida més plena, set de pau, d’amor, de plenitud. Quan tenim set cercam una font. La nostra set vital ens fa cercar la Font, la font de la vida, el que els cristians anomenam Déu. 

En aquest primer recés la paraula clau és Presència.

 

Objectius: Iniciar-se en la meditació, seguint l’experiència de tants contemplatius que han practicat la  Pregària del Cor.

 

Descobrir com el silenci i la meditació ajuden a anar cap al Centre, al cor a on s’hi troba la quietud i la plenitud. Es en aquest Centre a on s’hi troba el sentit de l’existència i la pròpia essència de llum i amor.

 

Prendre consciència com en aquest procés vers el Centre,  ajuda el cos, la respiració conscient i la repetició d’una paraula, o mantra.

 

 

Destinataris: És obert a totes les persones que vulguin fer una experiència de silenci i contemplació. Tots els qui desitgin aprendre o practicar la quietud i anar profundament cap a l’interior.

 

Cost: Pensió completa 120 euros.

Les dificultats econòmiques no han de ser impediment per deixar de participar-hi. Si algú en té, cal que parli amb les persones responsables del curs.

 

Acompanyants:  Maria Gener i altres persones de la Comunitat de Sant Honorat.