Introducció a la Meditació

i a la Interioritat

 

 

Objectiu: Descobrir la necessitat de viure des de l’interior per tal de viure la vida en plenitud malgrat les circumstàncies de la vida.

Adquirir eines que possibilitin fer silenci a l’interior per tal de descobrir que som realment éssers d’amor i de llum.

 

Destinataris: Totes les persones que volen “aturar-se” per descobrir la pròpia interioritat per mitja de la meditació, el silenci i la contemplació.

En les diverses jornades s’aprendrà a meditar per poder connectar amb aquest espai interior i descobrir la meravella del que som realment: éssers divins.

 

 

Preu: Els diversos tallers no tenen un cost fix. Deixam als participants que facin una aportació econòmica voluntària pel manteniment de la casa de Sant Honorat.

 

Horari: La durada és de tres hores; de les 16 a 19 h, en dissabte horabaixa.

 

Animadors: Paula Cantallops i Eduardo Casselles