El Papa Francesc constitueix una comissió de teòlegs i teòlogues perquè estudiïn el paper de la dona dintre de l’Església Catòlica

El papa Francesc ha constituït una comissió d’esperts perquè estudiïn el paper de la dona dintre de l’Església primitiva.

Després de una intensa oració i madura reflexió el Papa va decidir crear una comissió, presidida pel bisbe espanyol Luis Francisco Ladarria Ferrer, natural de Manacor perquè estudiïn quina era la tasca pastoral de les dones en l’Església dels primers segles. La comissió estarà composta per dotze membres, la meitat dones, i la meitat homes. Tots ells són teòlegs i la majoria docents de diverses universitats catòliques del món.

El seu objectiu serà donar llum sobre la qüestió del diaconat femení, sobretot en relació amb els primers temps de l'Església.

El Papa ja havia apuntat la possibilitat de crear aquesta comissió temps enrere, però el passat 12 de maig, va ser interpel·lat per una religiosa durant l'Assemblea Internacional dels Superiores Generals a Roma i es posà a constituir la comissió que s’ha fet publica durant el mes d’agost.

El diaconat és el grau de consagració anterior al del sacerdoci i, prèvia ordenació, atorga la potestat d'administrar alguns sagraments  que segons el Concili Vaticà II (1962-1965), les funcions litúrgiques i pastorals del diaca són la d’ administrar solemnement el baptisme, el matrimoni, distribuir l'eucaristia, així com també portar el viàtic als moribunds i finament proclamar Sagrada Escriptura als fidels.

L'apòstol Pau, en les seves epístoles, narrava que en els primers anys de l'Església, tant l'occidental com l'oriental, existien les diaconesses, encara que la seva funció real no està del tot clara.

El pontífex ha demanat en diverses ocasions que no s’especuli sobre una possible ordenació al sacerdoci de les dones a l'Església Catòlica, ja que en la Tradició de l’Església Catòlica no hi ha cap indici que ho justifiqui. No obstant això,  no és nega el valor incalculable de la seva missió i del seu servei pastoral...

El Papa cerca donar una major implicació i participació de les dones dintre de l’Església sense rompre amb la Tradició. Evita a tota costa comparar-les amb els sacerdots i sobretot evita «clericalizar-les». Per això el bisbe de Roma desitja que  la comissió estigui i aprofundeixi en tots els aspectes que siguin possibles. Una dels expertes és la professora Phyllis Zagano de la Hofstra University a Hempstead, Nova York, autora de llibres sobre el paper de les diaconesses en els inicis del cristianisme. En la seva opinió en el passat eren «ministres ordenats», de manera que encara avui les dones podrien ser «ordenats» diaconises.

Tant de bo que  aquesta comissió sigui una de les vies per aconseguir-ho.