SETMANA D’EXERCICIS DE CONTEMPLACIÓ A SANT HONORAT

 

Els exercicis de contemplació es basen en la Pregària del Cor, o Pregària de Jesús. Aquesta és una pregària silenciosa, contemplativa que té com a elements la quietud postural, la respiració, i la invocació continuada del nom de Jesús. 

La Pregària del Cor ens va conduint a mesclar el nostre alè amb el de l’Esperit, a respirar l’Esperit Sant, unint el nom de Jesús a la nostra respiració. 

Cada dia està ritmat per una sèrie pautada de meditacions en grup.  

“El que importa és que aprenguis a escoltar dins tu la teva ànsia de Déu, de ser u amb el teu ésser essencial” ( JALICS, Franz. Ejercicios de Contemplación. Ediciones Sígueme)

 

DESTINATARIS: Totes les persones que cerquen una trobada profunda amb el Ser, amb Déu. Tots aquells que volen entrar profundament al seu interior pel camí del silenci.

 

ACOMPANYANTS:  Maria Gener laica de la comunitat de Sant Honorat.. Col·labora Xavier Cortés i Sílvia Folch.

 

COST: 300€