Taller de Ioga

El Silenci Interior (Antar Mouna)

 

 

Objectiu General: Compartir la experiència personal en el camí de la meditació i aprofundir-la. Un camí que ens acosta a la consciència contemplativa viscuda en la vida ordinària.  

 

Objectius Específics: Aprofundir en el significat específic de la paraula sànscrita –antarmouna – que significa Silenci Interior. Això vol dir,endinsar-se en l’estat meditatiu, l’estat de comprensió profunda en la que s’hi arriba per mitjà de la presa de consciència del  Ser. Estat de plenitud que està més enllà dels condicionaments, les fantasies, les pors i els desitjos. Aquestadescoberta  té grans implicacions que afecten a la personalitat i a les relacions interpersonals.

 

Prendre consciència del cos, la respiració, els sentiments i els estats mentals  ja que són referencials per arribar al Silenci Interior.

 

Aprendre a alliberar-se progressivament de les referències per tal de despullar-se de les pròpies identificacions i així apropar-se a l’experiència del que realment som més enllà de les referències habituals.

 

Treballar l’essència de la practica de la meditació dins el Ioga, aportant eines de gran utilitat per facilitar y potenciar la pròpia practica. Així, les ensenyances es combinaran amb pràctiques d’asanes, pranaiama i Ioga Nidra.

 

Desenvolupar una comprensió total del procés de la meditació per tal que el practicant aprengui a ajustar la pràctica al seu moment present.

 

Destinataris: A tot/a practicant que tenint o no una experiència de meditació  desitja aprofundir en el coneixement de la vida interior i vol adquirir unes pautes o eines per tal que li faciliti i li potencïi la seva pròpia pràctica personal.

 

Horari:

Del 8 de març (divendres) a les 19’00 al 10 (diumenge) després de dinar.

 

Animadors: Silvia Folch i Xavier Cortés.

 

Preu: 150 euros

Les dificultats econòmiques no han de ser impediment per participar del taller. Si algú en té, cal que ho indiqui a l’hora de inscribir-se.

 

Places limitades: Màxim 25 participants.

 

Altres indicacions: Portar esterilla de ioga (si disposes d’ella).