Benvinguts

La comunitat de Missioners dels Sagrats  que vivim a l’ermita de Sant Honorat, religiosos i laics, ens obrim a les diverses espiritualitats i a les diverses tradicions religioses perquè pensam que és un tresor  de la humanitat.

 

Seguint les petjades del beat Ramon Llull, d’Arnau Desbrull, dels ermitants, del Pare Palau, del Pare Joaquím Rosselló i tants d’altres homes i dones de Déu que passarem per aquesta muntanya mística també nosaltres cercam Déu en el silenci i en la pregària.

 

En el projecte de la comunitat ho expressam amb aquestes paraules:

Perquè Déu ens estima, ens atreu, ens du al desert i ens parla dins el cor. Conforme a l’experiència d’Israel, de Jesús i de Sant Pau a la Bíblia, del Beat Ramon Llull i del P. Joaquim Rosselló a la muntanya de Randa, també nosaltres som convocats en el desert per l’Esperit (Mc 1,12), allí Déu ens hi parla dins la pobresa del silenci i de la desinstal·lació. 

 

La màgia de la muntanya de Randa, amb la seva energia i la seva pau ens facil·lita aquesta recerca així com també ens disposa a obrir camins de diàleg i de reconciliació. A tots els cercadors i cercadores de Déu els sentim molt aprop.

 

Som conscients que cap religió pot esgotar el misteri de Déu, per això des de la nostra opció pel Crist i la seva Bona Nova ens commou i anima  compartir la nostra vida amb tots els que venen a cercar la pau de Déu i resten uns dies amb nosaltres aquí.

 

Una nostra de la nostra comunió amb les diverses tradicions en són testimoni el monument de la unitat de les religions i la sala de meditació interreligiosa, també els diversos cursos de formació espiritual que cada any organitza la comunitat.