Qui Som

  

Una comunitat que acull, treballa i prega.

 

La comunitat de Misioners dels Sagrats Cors que vivim a l'ermita de Sant Honorat està formada per religiosos de diversos països. Agraïm que hagueu elegit aquest lloc de profundes referències lul·lianes per a la vostra pràctica espiritual.

Son moltes les persones que es senten atrets pel tresor espiritual que amara a la muntanya de Randa, i d'una manera especial de Sant Honorat.

En la nostra comunitat valoram la simplicitat, l'austeritat, la solidaritat i la comunió espiritual. A l'ermita tot és senzill i auster o almenys ens esforçam que ho sigui, perquè pensam que aquests principis són fonamentals en la nostra forma de veure i entendre la vida quotidiana.

Mentre sigueu a l'ermita, no dubteu de demanar allò que necessiteu per fer més agradable i profitosa la vostra estada. La senzillesa no està barallada amb els necessitats personals. Volem que els qui ens visiten a l'hivern no tengui fred ni en les cel·les ni dins la casa. Tenim cura de no malgastar l'energía, per això demanam que es vengui en roba d'hivern.

Per produir el calor de la calefacció funcionam amb biomassa i, com la nostra intenció és consumir sols el necessari, convé que ens aviseu si sou fredolics per ubicar-vos en una cel·la menys freda.

L'esperit de família és un dels carismes de la congregació i comunitat que vivim a l'ermita, i per això ens agradaria  que us sintessiu com a ca vostra. Convidam mentre horari de treball espiritual vos ho permeti, a fer karmaioga ( treball manual ). Així més que visitants sereu col·laboradors solidaris en la vida a Sant Honorat. També ens agradaria, si fos possible, compartir les tasques d'escurar, preparar la taula, fer net el jardí i altres treballs domèstics.

Els àpats normalment ón vegetarians. La verdura que cuinam és, en gran part, del nostre hort. És verdura fresca que molts dels hostes gaudeixen collint-la per dur-la a la cuina. Aquest gest és impossible en les nostres ciutats, però a lérmita és una feina quotidiana.

En nom de la Comunitat de Missioners dels Sagrats Cors que vivim en aquest racó de la muntanya de Randa, gràcies per compartir aquests dies amb nosaltres. La comunitat que vivim a l'ermita confessam la fe en el Déu i Pare de Jesús. No obstant això, som conscients que malgrat les nostres pràctiques esperituals puguin ser diferents, sentim que tots som U i per això volem viure la unitat en la diversitat per així viure l'alegreia de la vida. No dubteu d'expressar el desig de compartir el silenci i la pregària amb la comunitat el matí o el vespre. Serà un gest concret de comunió amb qui és TOT en tot. 

 

La comunitat