TROBADES BÍBLIQUES SOBRE SANT PAU

Dirigides a tothom que vulgui fer enguany l’estudi de sant Pau, un dels personatges més importants del cristianisme:

 

Reunions a Sant Honorat cada primer i tercer dijous de mes. La reunió serà de 19:00 a 20:30 fins que es canviï l’horari d’estiu pel d’hivern. Llavors canviarem a les 18:00h.

 

Per a preparar la primera trobada vos recoman que llegigueu a Wikipedia (en català o castellà) l’entrada: Pau de Tars. I seria molt bo que tenguéssiu aquest material a mà durant la trobada, sia en paper o digitalment.

 

Quan més materials consulteu, més aprofitareu.

 

P. Jaume Reynés, MSSCC, serà l’assessor i Jaume Bernades farà de coordinador. Aquest és el seu telèfon 687 43 11 37.


CAMÍ DE CONTEMPLACIÓ SETMANA D’EXERCICIS

La portaré al desert,Li parlaré al cor

Set dies de silenci, de quietud, d’apertura al Ser en el desert de Sant Honorat, lloc de contemplació de pregària, de Presència.


En el silenci es va obrint un espai diàfan, ample i profund, anam besllumant que som, que tot és en El Qui És.

Cada dia conté temps de contemplació de la natura, unes  hores de meditació en grup, alternant una hora de meditació i mitja hora de descans.

En Camí de Contemplació partim de les nostres arrels cristianes, i ens obrim a totes les vies nobles de la humanitat que aspiren al mateix: Ser U en l’U en comunió amb totes les  criatures de la Terra.  Aquesta dimensió  cosmoteàndrica és constitutiva del nostre  caminar.

DATES: del 1 al 8 de juliol de 2024  

Per a més informació i inscripcions: Maria Gener 650513193  mgenerll@gmail.com