Què oferim

Un espai que ajuda a la trobada amb Déu, amb nosaltres mateixos i amb els altres. A la contemplació, a la pregària i a la salut del cos i de l’ànima.

Una natura privilegiada que afavoreix les pràctiques espirituals (reunions, lectura i música) que ajuden al creixement de la interioritat.

Modesta i senzilla acollida a grups i persones que cerquen la pau i el benestar espiritual i corporal.


                          Salas:

 

        Sala de Meditació

       Sala de Ramon Llull

         Sala de Fundació

                 Hostatgeria:

 

L’ermita disposa de 26 habitacions: 

Habitacions Individuals amb/sense bany

Habitacions Dobles amb/sense banys

i banys comunitaris

                      Menjador:

 

 Disposam d'un menjador amb       un aforament de 30 personas   apròximadament.

 També intentam cuidar sempre

 als nostres visitants, el cual hem

 incorporat dos tipos de menú:   convencional i vegetarià.La Sala de Meditació es caracterit-za per les bones vistes i per la iconografia interreligiosa. Es diu que no hi ha el Santíssim, però si l’Altíssim. Aquesta presencia es visualitza per mitjà d’expressions espirituals de diversos llibres sa-grats: Antic i Nou Testament, de l’Islam, del Budisme, de la Comunitat Bahai i altres presències iconogràfiques.Disposa de parquet, mantes i coixins així com també de banquets per poder fer llargs moments de meditació i silenci.

 

Sala Ramon Llull

Es de tots sabut que Ramon Llull visità la muntanya de Randa. A l’ermita de Sant Honorat se’l recorda com un dels primers pobladors de la muntanya 

La Sala disposa de parquet per fer activitats, a més a més de cadires amb braços per dur a terme un treball més acadèmic.

 

Sala de Fundació

Es coneguda amb aquest nom perquè fa més de 125 anys el Pare Joaquim Rosselló juntament amb el bisbe Cervera es signa l’acte de la constitució de la Congregació dels Missioners dels Sagrats Cors.

Actualment es fan reunions amb grups reduïts a més a més de ser una sala adient per lectures o per escoltar música.